Powered by Smartsupp

AI funkce - Detekce obličeje (osoby)

Detekce obličeje v kamerových systémech s AI je funkce, která umožňuje automaticky rozpoznat a sledovat obličeje osob, které vyskytnou v záběru kamery. Tato funkce se opírá o algoritmy, které dokáží analyzovat obraz a rozlišovat rysy lidského obličeje. V rámci konfigurace je možné nastavit oblast detekce a velikost detekčního pole, tedy lze nastavit v jaké vzdálenosti má k detekci docházet.

Výhody funkce detekce obličeje:

  • Zvýšená bezpečnost: Detekce shromažďování osob umožňuje včas upozornit na potenciální hrozby, jako jsou nepokoje, demonstrace nebo rvačky.
  • Předcházení kriminalitě: Tato funkce pomáhá předcházet kriminálním aktivitám, které se často odehrávají ve skupinách, jako jsou krádeže, vandalismus nebo napadení.
  • Zajištění plynulosti provozu: Tato funkce pomáhá zajišťovat plynulost provozu na frekventovaných místech, jako jsou letiště, vlaková nádraží nebo obchodní centra.

Jak funguje detekce shromažďování osob:

  • Záznam obrazu: Kamera zaznamenává obraz sledované scény.
  • Analýza obrazu: Algoritmy analyzují obraz a počítají počet osob v záběru.
  • Určení shromažďování: Pokud je v záběru kamery přítomno více osob, systém určí, že se jedná o shromažďování osob.
  • Upozornění: V případě detekce shromažďování osob může systém odeslat upozornění operátorovi nebo spustit záznam a další akce, jako je spuštění alarmu.

Detekce shromažďování osob je cenná funkce pro kamerové systémy, která umožňuje efektivnější monitorování a prevenci kriminality.

Podmínky fungování detekce:

Bezpečnostní kamera musí být umístěna ve výšce 2-4m. Úhel naklopení k horizontální rovině méně než 30%. Detekční vzdálenost 10-15m. Mezi osobou nebo vozidlem nesmí být další předměty, které by stínily. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek nesprávné fungování detekčních funkcí.