Powered by Smartsupp

AI funkce - Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby)

Detekce pohybu s rozlišením osob je funkce kamerových systémů s AI, která umožňuje rozlišovat mezi pohybem osob a pohybem jiných objektů, jako jsou auta, zvířata nebo stromy. Tato funkce se opírá o algoritmy, které dokáží analyzovat obraz a rozpoznat charakteristické rysy lidského těla.

Výhody funkce detekce pohybu s rozlišením osob:

 • Zvýšená bezpečnost: Tato funkce umožňuje včas upozornit na neoprávněný vstup do chráněného prostoru a zároveň eliminuje falešné poplachy způsobené pohybem zvířat, větví stromů nebo stínů.
 • Snížení počtu falešných poplachů: Falešné poplachy jsou frustrující a znehodnocují funkci kamerového systému. Rozlišení osob od objektů eliminuje 99% falešných poplachů, čímž šetří čas a úsilí operátorů.
 • Zvýšení efektivity monitorování: Operátoři se mohou soustředit pouze na relevantní události, čímž se zvyšuje jejich efektivita.
 • Možnost automatického sledování: Některé kamerové systémy s AI dokáží automaticky sledovat osoby v záběru, čímž se operátorům usnadňuje jejich sledování.

Jak funguje detekce pohybu s rozlišením osob:

 • Záznam obrazu: Kamera zaznamenává obraz sledované scény.
 • Analýza obrazu: Algoritmy analyzují obraz a hledají v něm charakteristické rysy lidského těla či klasický veškerý pohyb.
 • Rozpoznání osoby: Pokud algoritmy najdou v obraze dostatek charakteristických rysů, rozpoznají osobu.
 • Rozlišení pohybu: Systém porovnává aktuální obraz s předchozím obrazem a určí, zda došlo k pohybu.
 • Upozornění: V případě detekce pohybu osoby může systém odeslat upozornění operátorovi nebo spustit záznam a další akce, jako je spuštění alarmu.

Typy detekce pohybu s rozlišením osob:

 • Detekce pohybu: Systém detekuje jakýkoliv pohyb splňující nastavená pravidla v rámci sítě čtverců.
 • Detekce pohybu s detekcí osob: Systém detekuje poze lidský pohyb splňující nastavená pravidla v rámci sítě definovaný čtverců.

Detekce pohybu s rozlišením osob je cenná funkce pro kamerové systémy, která zvyšuje bezpečnost, snižuje počet falešných poplachů a umožňuje efektivnější monitorování.

Podmínky fungování detekce:

Bezpečnostní kamera musí být umístěna ve výšce 2-4m. Úhel naklopení k horizontální rovině méně než 30%. Detekční vzdálenost 10-15m. Mezi osobou nebo vozidlem nesmí být další předměty, které by stínily. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek nesprávné fungování detekčních funkcí.