Powered by Smartsupp

AI funkce - Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla)

Detekce vstupu/opuštění vyznačené oblasti v kamerových systémech s AI je funkce, která umožňuje automaticky detekovat neoprávněný vstup / opuštění do předem definované oblasti. Tato funkce se opírá o algoritmy, které dokáží analyzovat obraz a rozlišovat mezi lidmi, vozidly a jinými objekty, jako jsou zvířata nebo stromy.

Výhody funkce detekce vniknutí do vyznačené oblasti:

  • Zvýšená bezpečnost: Detekce vniknutí umožňuje včas upozornit na neoprávněný vstup do chráněného prostoru, čímž pomáhá předcházet krádežím a vandalismu.
  • Snížení počtu falešných poplachů: Na rozdíl od tradičních detektorů pohybu, které reagují na jakýkoli pohyb v záběru, detekce vniknutí eliminuje falešné poplachy způsobené pohybem zvířat, větví stromů nebo stínů.
  • Zvýšení efektivity monitorování: Detekce vniknutí umožňuje operátorům sledovat pouze relevantní události, čímž se snižuje únava a zvyšuje se efektivita monitorování.

Jak funguje detekce vniknutí do vyznačené oblasti:

  • Definování oblasti: Operátor kamerového systému definuje v obraze oblast, do které je vstup zakázán.
  • Analýza obrazu: Algoritmy analyzují obraz a hledají v něm osoby, vozidla nebo jiné objekty, které se nacházejí v definované oblasti.
  • Detekce vniknutí: Pokud algoritmy detekují objekt v definované oblasti, systém odesílá upozornění nebo spustí záznam, či provede další další akce, jako je spuštění alarmu...

Typy detekce vniknutí do vyznačené oblasti:

  • Detekce vniknutí osoby: Systém detekuje osoby, které vnikly do definované oblasti.
  • Detekce vniknutí vozidla: Systém detekuje vozidla, která vnikla do definované oblasti.

Detekce vniknutí do vyznačené oblasti je cenná funkce pro kamerové systémy, která zvyšuje bezpečnost, snižuje počet falešných poplachů a umožňuje efektivnější monitorování.

Podmínky fungování:

Bezpečnostní kamera musí být umístěna ve výšce 2-4m. Úhel naklopení k horizontální rovině méně než 30%. Detekční vzdálenost 10-15m. Mezi osobou nebo vozidlem nesmí být další předměty, které by stínily. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek nesprávné fungování detekčních funkcí.