Powered by Smartsupp

AI funkce - Lelkování (osoby)

Detekce toulajících se osob v kamerových systémech s AI

Detekce lelkujících osob v kamerových systémech s AI je funkce, která umožňuje automaticky rozpoznat a sledovat osoby, které se bez cíle pohybují ve definované oblasti. Tato funkce se opírá o algoritmy, které dokáží analyzovat obraz a rozlišovat mezi cílevědomým pohybem (např. chůze po chodníku) a bezcílným potulováním (např. stání na jednom místě, opakované otáčení se dokola).

Výhody funkce detekce toulajících se osob:

  • Zvýšená bezpečnost: Detekce lelkujících osob umožňuje včas upozornit na podezřelé osoby, které se pohybují v chráněném prostoru, čímž pomáhá předcházet krádežím a vandalismu.
  • Snížení počtu falešných poplachů: Na rozdíl od tradičních detektorů pohybu, které reagují na jakýkoli pohyb v záběru, detekce toulajících se osob eliminuje falešné poplachy způsobené pohybem zvířat, větví stromů nebo stínů.

Jak funguje detekce toulajících se osob:

  • Záznam obrazu: Kamera zaznamenává obraz sledované scény.
  • Analýza obrazu: Algoritmy analyzují obraz a sledují trajektorii pohybu osob.
  • Rozpoznání toulající se osoby: Pokud algoritmy zjistí, že se osoba pohybuje bez cíle, systém ji označí jako lelkující.
  • Upozornění: V případě rozpoznání toulající se osoby může systém odeslat upozornění operátorovi nebo spustit záznam a další akce, jako je spuštění alarmu.

Detekce lelkujících osob je cenná funkce pro kamerové systémy, která zvyšuje bezpečnost a umožňuje efektivnější monitorování.

Příklady použití funkce detekce lelkujících osob:

  • Parkoviště: Detekce lelkujících osob se používá k monitorování parkoviště a k upozornění na osoby, které se pohybují podezřele.
  • Obchody: Detekce lelkujících osob se používá k monitorování obchodu a k upozornění na osoby, které se pohybují bez cíle a mohly by krást.
  • Letiště: Detekce lelkujících osob se používá k monitorování letiště a k upozornění na osoby, které se pohybují v zakázaných oblastech.
  • Domovy pro seniory: Detekce lelkujícíchosob se používá k monitorování pacientů s demencí a k upozornění na osoby, které se pohybují mimo svůj pokoj.

Detekce toulajících se osob je stále se rozvíjející technologie, která má velký potenciál pro zlepšení bezpečnosti a efektivity monitorování.

Podmínky fungování detekce:

Bezpečnostní kamera musí být umístěna ve výšce 2-4m. Úhel naklopení k horizontální rovině méně než 30%. Detekční vzdálenost 10-15m. Mezi osobou nebo vozidlem nesmí být další předměty, které by stínily. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek nesprávné fungování detekčních funkcí.