Powered by Smartsupp

AI funkce - Virtuální hranice (osoby, vozidla)

Funkce překročení virtuální hranice v kamerových systémech s AI umožňuje automaticky detekovat osoby a vozidla, která překročí definovanou virtuální hranici. Tato funkce se opírá o algoritmy, které dokáží analyzovat obraz a rozlišovat mezi lidmi, vozidly a jinými objekty, jako jsou zvířata nebo stromy.

Výhody funkce překročení virtuální hranice:

  • Zvýšená bezpečnost: Funkce překročení virtuální hranice umožňuje včas upozornit na neoprávněný vstup do chráněného prostoru, čímž pomáhá předcházet krádežím a vandalismu.
  • Snížení počtu falešných poplachů: Na rozdíl od tradičních detektorů pohybu, které reagují na jakýkoli pohyb v záběru, detekce překročení virtuální hranice eliminuje falešné poplachy způsobené pohybem zvířat, větví stromů nebo stínů.
  • Zvýšení efektivity monitorování: Funkce překročení virtuální hranice umožňuje operátorům sledovat pouze relevantní události, čímž se snižuje únava a zvyšuje se efektivita monitorování.
  • Možnost automatické aktivace: V případě překročení virtuální hranice může systém automaticky spustit další akce, jako je spuštění alarmu, odeslání upozornění operátorovi nebo aktivaci kamery.
  • Sběr dat: Funkce překročení virtuální hranice umožňuje sbírat data o pohybu osob a vozidel v chráněném prostoru, která lze dále analyzovat a využít k optimalizaci provozu.

Jak funguje funkce překročení virtuální hranice:

  • Definování virtuální hranice: Operátor definuje virtuální hranici, kterou nesmí osoby ani vozidla překročit.
  • Analýza obrazu: Algoritmy analyzují obraz a hledají v něm osoby a vozidla překračující hranici.
  • Detekce překročení: Pokud algoritmy detekují osobu nebo vozidlo, které překročilo virtuální hranici v daném směru, systém aktivuje definované akce.

Typy překročení virtuální hranice:

  • Směry překročení: Systém detekuje, když osoba nebo vozidlo vstoupí do definované zóny určitým směrem nebo oběma směry.

Funkce překročení virtuální hranice je cenná funkce pro kamerové systémy, která zvyšuje bezpečnost, snižuje počet falešných poplachů a umožňuje efektivnější monitorování.

Podmínky fungování detekce:

Bezpečnostní kamera musí být umístěna ve výšce 2-4m. Úhel naklopení k horizontální rovině méně než 30%. Detekční vzdálenost 10-15m. Mezi osobou nebo vozidlem nesmí být další předměty, které by stínily. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek nesprávné fungování detekčních funkcí.