Powered by Smartsupp

Aktualizace FIRMWARE zařízení

Každé zařízení obsahuje operační systém, který je nutné občas aktualizovat z důvodu opravy případných chyb, optimalizace výkonu a úrovně bezpečnosti (ideálně 1x ročně).

Jak zjistím verzi FW v zařízení?

Ať se jedná o IP kameru nebo rekordér, verzi firmware zjistíte pomocí menu ( případně webového rozhraní) v sekci Údržba>Systém a záložka Informace o verzi.

OTA aktualizace

Zařízení lze aktualizovat stažením posledního FW z našeho serveru. V sekci Údržba>Upgrade zařízení klikněte na tlačítko "Zkontroluj". Systém prověří dostupnost novější verze FW a nabídne Vám jej ke stažení. Pokud je novější FW k dispozici, pak stažený soubor nahrajte v totožném okně pomocí menu "Manuální upgrade" a klikněte na aktualizovat. Pro aktualizaci platí upozornění níže. OTA aktualizace rekordérů lze provádět také v uživatelském rozhraní na připojených monitorech/TV.

Manuální aktualizace

Kde naleznu FW ke svému zařízení?

 1. najděte si na štítku svého produktu jeho modelové označení, většinou vypadá takto: PRxxxxx
 2. v sekci Údržba>Systém a záložka Informace o verzi zjistěte současnou verzi
 3. modelové označení a současnou verzi FW pošlete na support@patronum.eu

Kdy je potřeba zařízení aktualizovat?

K aktualizaci zařízení přistupujte v případě, že FW je zastaralý nebo se zařízení chová nestandardně. Vždy před samotnou aktualizací konzultujte s našimi techniky.

Upozornění pro aktualizaci:

 • Ujistěte se, že máte správný aktualizační soubor odpovídající vašemu modelu zařízení!
 • Aktualizace je zásadní krok do operačního systému zařízení, proto by jej měl provádět profesionál!
 • Nedodržení postupů v tomto návodu může znamenat neopravitelné zničení vašeho zařízení!
 • Nevypínejte ani neodpojujte USB disk, dokud není aktualizace dokončena!
 • Nevypínejte zařízení během aktualizace a zamezte výpadkům napájení!
 • Jakékoliv poškození způsobené nedodržením postupu nebo chybnou aktualizací znamená ztrátu záruky!
 • Některé aktualizace mohou znamenat reset zařízení do továrního nastavení, proto doporučujeme udělat zálohu nastavení, případně opsat parametry nastavení síťového připojení.

Postup aktualizace pomocí USB (XVR a NVR rekordéry):

 1. Aktualizační soubor pro dané zařízení s příponou bin a zkopírujte jej na prázdný USB disk (FAT32).
 2. Disk vyjměte z PC a vložte do USB portu záznamového zařízení.
 3. Přejděte na odpovídající aktualizační obrazovku v menu zařízení.
 4. Mělo by dojít k automatickému načtení USB disku a aktualizačního souboru na něm.
 5. Klikněte na tlačítko „Aktualizace“ spustíte aktualizaci.
 6. O jejím proběhů bude informovat stavový ukazatel na obrazovce.
 7. Samotná aktualizace trvá od 30s do 3min.
 8. O úspěšném dokončení budete informování větou „Aktualizace proběhla v pořádku“.
 9. Zařízení se automaticky restartuje.
 10. Proveďte reset do továrního nastavení a pak konfigurujte dle vlastních potřeb. Tímto krokem je aktualizace dokončena.

Postup aktualizace pomocí LAN (XVR a NVR rekordéry, IP kamery):

Aktualizace zařízení prostřednictvím počítačové sítě LAN je nejlepší provádět pomocí aplikace Search TOOL.

Postup aktualizace FW IP kamer připojených k POE NVR rekordéru: