Powered by Smartsupp

Funkce RIO (Region of Interest)

Funkce ROI (Region of Interest) v kamerových systémech umožňuje definovat oblasti v záběru kamery, kterým bude věnována zvýšená pozornost. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

  • Zvýšení rozlišení: V definované oblasti se obraz zobrazí s vyšším rozlišením, čímž se usnadní rozpoznání detailů.
  • Zvýšení citlivosti: V definované oblasti se zvýší citlivost kamery, čímž se usnadní detekce pohybu i v horších světelných podmínkách.
  • Změna nastavení kamery: V definované oblasti lze upravit nastavení kamery, jako je jas, kontrast a ostrost, pro optimalizaci obrazu.
  • Spuštění akcí: V případě detekce pohybu v definované oblasti může systém spustit další akce, jako je spuštění alarmu nebo odeslání upozornění operátorovi.

Výhody funkce ROI:

  • Zvýšená efektivita monitorování: Zaměřením se na důležité oblasti se snižuje únava operátorů a zvyšuje se efektivita monitorování.
  • Snížení počtu falešných poplachů: Eliminace méně důležitých oblastí z monitorování snižuje počet falešných poplachů.
  • Zvýšení bezpečnosti: Zaměření se na kritické oblasti umožňuje včas reagovat na bezpečnostní incidenty.

Funkce ROI je užitečný nástroj pro optimalizaci monitorování a zvyšování bezpečnosti.

Příklady použití funkce ROI:

  • Monitorování vstupu do budovy: ROI se nastaví na dveře, aby se usnadnila identifikace osob vstupujících do budovy.
  • Monitorování parkoviště: ROI se nastaví na parkovací místa, aby se usnadnila detekce neoprávněně zaparkovaných vozidel.
  • Monitorování výrobní linky: ROI se nastaví na kritické části výrobní linky, aby se usnadnila detekce problémů.