Powered by Smartsupp

Instalace AHD kamerového systému

Montáž a umístění kamer

Až do tohoto okamžiku probíhalo vše více méně virtuálně a i když už máte představu o umístění kamery, tak doporučujeme plánované umístění vždy vyzkoušet tzv. nanečisto. Zapojte záznamové zařízení a připojte monitor a kameru na delší kabel. Sežeňte někoho, kdo v plánovaném místě kameru podrží, případně ji bude schopni nastavit a nasměrovat tak, aby záběr vyhovoval. Pokud jste v tomto kroku na žebříku, dávejte na sebe pozor ;-)

Samotná montáž bezpečnostní kamery je vcelku jednoduchá záležitost. Kamera je většinou opatřena držákem s připravenými otvory a v balení jsou i hmoždinky a vruty pro montáž na zeď/strop. Kameru přiložíme na místo a obkreslíme na stěnu otvory v držáku. Vhodným vrtákem vyvrtáme otvor dle průměru hmoždinky a vložíme ji do otvoru zároveň se stěnou. Přiložíme kameru a přiloženými vruty přitáhneme ke stěně. Některé kamery mají vedený kabel středem držáku.

Buď tento kabel založíme do vyfrézovaného obloučku v okraji držáku a přitáhneme nebo kabely protáhneme skrz stěnu do místa, kde může dojit ke spojení konektorů. Pokud je zeď více široká než délka vodičů, které vychází z držáku, doporučujeme zakoupit kabelový box. Pokud provádíte instalaci venku a je zde riziko, že by se do spojů kabelů dostala voda a nečistoty. Ty mohou zapříčinit oxidaci spoje a ztrátu obrazu nebo zkrat, který by mohl poškodit napájecí zdroj nebo kameru.

Pokud si děláte přípravu na kamery ještě před zateplením objektu, doporučujeme Montážní desku do zateplení.

Montáž a natažení kabeláže

Ať už jste si vybrali kabely hotové, které jsou již z výroby strojově opatřeny potřebnými konektory, nebo jste zvolili profesionálnější cestu multikabelu a sady konektorů, je vždy důležité navrhnout optimální trasu pro každou kameru. Doporučujeme se vyhnout delším (nad 100m) souběhům nebo křížení kabelů vysokého napětí, které mohou způsobit poruchy v obraze.

Stejně tak je důležité nechat si dostatečnou rezervu, pečlivě přidělat konektory a spoje řádně utěsnit proti vniku vlhkosti. Myslete také, zejména u starších objektů, na možnost poškození kabeláže hlodavci. Ideálním řešením pro spojení přívodního kabelu a kabelu od kamery jsou kabelové boxy, které nabízíme pro většinu modelů bezpečnostních kamer.

Montáž konektorů na multikabel je velice snadná. Stačí malý plochý šroubováček, nůž a máte vyhráno. Přesný postup naleznete na videu níže.

Prodloužení vedení pro AHD/Analog kamerový systém

Vedení pro AHD kamerové systémy je vždy dobré realizovat v jednom nepřerušeném kuse. Pokud však nestane situace, kdy je nutné prodloužit vedení je k tomu zapotřebí několik komponent:

Hotové kabely prodlužovat nedoporučujeme. Průřez vodičů není na prodlužování dostatečný a může znamenat, že kamera nebude pracovat správně.

Alternativní vedení signálu pomocí "Twistových převodníků" (balunu)

Pokud nechcete, nebo nemůžete (například z důvodu místa) používat kabely na koaxiální bázi, je zde řešení v podobě kombinace UTP/FTP kabelů s UTP převodníky.

Druhy převodníku:

  • S napájením - převodník je většinou uzpůsoben pro konektor RJ45 a po jednom UTP kabelu můžete přenášet obrazový signál a zároveň kameru napájet.

  • Bez napájení - převodník přenáší pouze obrazový signál po jednom páru drátků z UTP kabelu. Je tedy možné po jednom UTP kabelu přenášet signál až ze 4 kamer najednou do vzdálenosti cca 200m.

Umístění a zapojení XVR záznamového zařízení

Je důležité udržovat záznamové zařízení v prostředí, které je čisté a suché, s teplotami v rozmezí specifikovaném v manuálu (typicky mezi +5 a 45 °C). Umístit ho lze buď vodorovně nebo svisle, avšak je nutné zajistit, aby ventilace pro chlazení pevného disku a ostatní elektroniky nebyla blokována. Ideální umístění může být ve skříni s dobrou cirkulací vzduchu nebo jednoduše na otevřeném místě. Při výběru umístění zohledněte, že zařízení by mělo být ovládáno myší s možností sledovat obraz na připojeném monitoru či televizi. Umístění hlavního monitoru do jiné místnosti než rekordéru není doporučeno kvůli obtížnosti ovládání bez možnosti vizuální kontroly. Pokud potřebujete záznamové zařízení umístit jinam, lze ho nastavit i prostřednictvím webového rozhraní a aplikací.

V balení u záznamového zařízení je napájecí zdroj. Zdroj zapojte do zásuvky a konektor zasuňte do rekordéru. Zařízení by mělo začít bootovat (některé modely potřebují na zadní straně přepnout centrální vypínač nebo na čelní straně zmáčknout tlačítko Power). Do zařízení připojíme BNC konektory, které přivádí videosignál od kamer. Zařízení je vybaveno více vstupy. Každý vstup má své číslo. Toto číslo posléze prezentuje pozici, na které se bude kamera nacházet na obraze při zapnutí quad módu (obrazovka je rozdělena do čtverců, z nichž každý zobrazuje jednu bezpečnostní kameru). Na obrazovce by se měly postupně ukazovat jednotlivé obrazy.

Kam dál?

Potřebujete s instalací poradit? Neváhejte kontaktovat naše technicky na support@patronum.eu