Powered by Smartsupp

Instalace pevného disku do rekordéru

  1. Montáž pevného disku provádějte vždy při vypnutém napájení.
  2. Pevný disk v povídajícím menu zformátujte, jinak nebude záznam ukládán.
  3. Pevný disk je křehké zařízení náchylné na otřesy, proto s ním nakládejte odpovídajícím způsobem.