Powered by Smartsupp

Jak nastavím detekci pohybu a AI události

Co je detekce pohybu?

Detekce pohybu je speciální funkcí bezpečnostních kamer a rekordérů značky PATRONUM, která v reálném čase porovnává změny v obraze a na základě uživatelsky nastavených pravidel spouští a vypíná nahrávání záznamu, případě provádí další úkony.

detekce_popis

Jaké má použití detekce klady?

  • Díky této funkci lze ušetřit až 90% místa na úložišti a dosáhnout tak několikanásobné doby uchování záznamu než by tomu bylo při kontinuálním nahrávaní.
  • Vyhledávání požadovaného záznamu je výrazně jednodušší, protože lze zobrazit je detekční události a snadno je procházet.
  • Při zálohování není nutné zdlouhavé stahování několika desítek minut, ale stačí jen samotná událost, která má řádově několik desítek sekund.
  • V případě, že se budete chtít nechat informovat o detekční události, můžete tak učinit například emailem.

Jaké může mít klasická detekce zápory?

Je nutné si uvědomit, že systémy s klasickou detekcí zatím nerozpoznají relevanci pohybu a pracují pouze s velikostí změny v obraze a pravidly, které si může uživatel nastavit (citlivost a oblast). V důsledku toho může docházet k "planým" poplachům. Tento neduh však dokáže eliminovat nastavení AI funkce detekce osob nebo vozidel, kdy systém dokáže v rámci nastavených pravidel rozpoznat a detekovat je konkrétní tvary a pohyb a eliminuje tak plané poplachy.

Jak se nastavuje detekce?

Detekce pohybu se nastavuje u kamerových systémů PATRONUM vždy pro každou kameru/kanál zvlášť. Konfigurace se skládá z nastavení detekční oblasti, citlivosti a časového plánu pro jednotlivé dny a hodiny v týdnu.