Jak provedu aktualizaci zařízení

Vítejte v centru podpory pro kamerové systémy značky PATRONUM.

Upozornění:

 • Ujistěte se, že máte správný aktualizační soubor odpovídající vašemu modelu zařízení!
 • Aktualizace je zásadní krok do operačního systému zařízení, proto by jej měl provádět profesionál!
 • Nedodržení postupů v tomto návodu může znamenat neopravitelné zničení vašeho zařízení!
 • Nevypínejte ani neodpojujte USB disk, dokud není aktualizace dokončena!
 • Nevypínejte zařízení během aktualizace a zamezte výpadkům napájení!
 • Jakékoliv poškození způsobené nedodržením postupu nebo chybnou aktualizací znamená ztrátu záruky!
 • Některé aktualizace mohou znamenat reset zařízení do továrního nastavení, proto doporučujeme udělat zálohu nastavení, případně opsat parametry nastavení síťového připojení.

Postup aktualizace pomocí USB (XDVR a NVR rekordéry):

 1. Aktualizační soubor pro dané zařízení s příponou bin a zkopírujte jej na prázdný USB disk (FAT32).
 2. Disk vyjměte z PC a vložte do USB portu záznamového zařízení.
 3. Přejděte na odpovídající aktualizační obrazovku v menu zařízení.
 4. Mělo by dojít k automatickému načtení USB disku a aktualizačního souboru na něm.
 5. Klikněte na tlačítko „Aktualizace“ spustíte aktualizaci.
 6. O jejím proběhů bude informovat stavový ukazatel na obrazovce.
 7. Samotná aktualizace trvá od 30s do 3min.
 8. O úspěšném dokončení budete informování větou „Aktualizace proběhla v pořádku“.
 9. Zařízení se automaticky restartuje. Tímto krokem je aktualizace dokončena.

Postup aktualizace pomocí LAN (XDVR a NVR rekordéry, IP kamery):

Aktualizace zařízení prostřednictvím počítačové sítě LAN je nejlepší provádět pomocí aplikace Search TOOL, která byla součástí balíčku aplikací, které jste obdrželi spolu se zařízením, nebo si jej můžete po přihlášení stáhnout na stránce aplikace.

Diskuse