Stačí si vybrat jakýkoliv záložní zdroj a napájecí zdroj rekordéru, nebo kamer do něj připojit. Tím budete kamerový systém zajištěn proti výpadku napájení.