Powered by Smartsupp

Konfigurace IP kamerového sytému s POE switchem

Nastavit kamerový systém s POE switchem nebo IP kamerami umístěnými v téže LAN síti může být mírně složitější než instalace IP systému s POE rekordérem. Přesto je to úkol, který zvládnete. V tomto průvodci vám vysvětlíme základní principy konfigurace jednotlivých zařízení, aby IP kamery správně komunikovaly s nahrávacím zařízením.

Instalace

V tomto návodu se nebudeme podrobně věnovat instalaci kamerového systému ani jeho zapojením, protože k těmto tématům naleznete rozsáhlé informace v našem Support centru. Předpokládáme, že máte systém správně zapojený a všechny komponenty jsou připojeny do lokální LAN sítě. Tedy všechny prvky jsou napájeny, kabely a konektory jsou správně připojeny a u těch, které jsou vybaveny indikátory, tyto indikátory blikají.

První krok

Pro konfiguraci všech našich zařízení je nezbytné nainstalovat aplikaci Search Tool, která je k dispozici ke stažení po zakoupení produktu a mít počítač připojený ve stejné LAN jako je celý kamerový systém. Tato aplikace prohledá celou lokální LAN dle rozsahu, který má nastavena síťová karta počítače a na MAC vrstvě a nalezne všechny rekordéry a IP kamery PATRONUM, které vypíše do tabulky.

Všechny IP kamery jsou továrně nastaveny s výchozí IP adresou 192.168.1.168 (jméno a heslo: admin) a rekordéry s IP adresou 192.168.1.88 (jméno: admin heslo: 12345). Vždy je nutné upravit jejich IP adresy pomocí aplikace tak, aby každé zařízení mělo jedinečné koncové číslo IP adresy, které nebude kolidovat s ostatními zařízeními ve vaší LAN síti. Zároveň je důležité, aby první tři segmenty IP adresy (subnet) odpovídaly hodnotám LAN sítě, ve které plánujete kamerový systém používat. Jak zjistím lokální LAN adresu

Příklad:

Výchozí stav v Search TOOL

  • 1. kamera - 192.168.1.168
  • 2. kamera - 192.168.1.168
  • 3. kamera - 192.168.1.168
  • 4. kamera - 192.168.1.168
  • rekordér - 192.168.1.88

Pomocí aplikace zařízení nastavím pro komunikaci v LAN se subnetem 192.168.100.XXX:

  • 1. kamera - 192.168.100.151
  • 2. kamera - 192.168.100.152
  • 3. kamera - 192.168.100.153
  • 4. kamera - 192.168.100.154
  • rekordér - 192.168.100.150 (případně lze nastavit přidělaní IP adresy z DHCP)

TIP: Masku (SubnetMask), výchozí bránu (GateWay) a DNS musíte také nastavit dle hodnot lokální LAN. Nezapomeňte, že z bezpečnostních důvodů je důležité změnit výchozí hesla k rekordéru i kamerám. Tuto změnu můžete provést prostřednictvím jejich webových rozhraní. Tím zajistíte lepší ochranu vašeho kamerového systému proti neoprávněnému přístupu.

Přidání kamer do rekordéru

NVR rekordéry umí automaticky detekovat kamery v rámci LAN sítě, což většinou usnadňuje proces přidávání kamer. Můžete však také kamery přidat ručně, pokud je to potřeba. Konfigurace, včetně přidávání kamer, se obvykle provádí přes webové rozhraní rekordéru nebo lokálně na monitoru připojeném přes HDMI. Podrobnější informace o přidávání IP kamer naleznete v příslušné sekci návodu k rekordéru. Nastavíte-li vše správně, uvidíte v ovládacím rozhraní rekordéru obraz z jednotlivých kamer.

Pokud máte s konfigurací problém, rádi pomůžeme přes vzdálenou plochu.