Powered by Smartsupp

Nastavení e-mailového upozornění

EDIT: Google přestal od 1.6.2022 podporovat upozornění ze zřízení 3. stran, proto doporučujeme zvolit jiného poskytovatele (seznam.cz nedoporučujeme), ideálně vlastní e-mailové řešení.

 

Nastavení hodnot do zařízení

Doporučujeme používat emailovou adresu poskytovanou od Gmail. Ostatní mohou blokovat strojovou komunikaci.

 • Uživatelský SMTP server: smtp.gmail.com
 • Odesílatel: zadejte emailovou adresu schránky
 • Adresa odesílatele: adresa, ze které budou emaily odcházet
 • Port: 465
 • Přiložit soubor: součástí emailu bude fotografie pořízená v čas události
 • Předmět: předmět alarmového emailu
 • Interval zpráv (Min): interval, ve kterém budou moci zprávy odcházet
 • Šifrování: SSL
 • Uživatelské jméno: pro přihlášení do schránky (většinou stejné jako email odesílatele)
 • Heslo: do emailové schránky
 • Opakovat: ještě jednou heslo do emailové schránky
 • Vyberte příjemce: můžete vybrat až 3 různé příjemce emailu
 • Adresa příjemce: adresa na kterou bude upozornění chodit
 • Test: tlačítko pro otestování konfigurace
 • Časové úseky: určíte kdy mohou emaily přicházet
 • Zapnout automatický email: systém může odesílat pravidelný email pro kontrolu funkčnosti komunikace v nastaveném intervalu.

Obdržený email

Email, který systém vygeneruje obsahuje přesné časové vymezení události a případně přiložený obrázek s událostí, která alarm způsobila.