Powered by Smartsupp

Nízká vzdálenost IR dosvitu

Při výběru místa pro kameru je důležité volit tak, aby do záběru nezasahovaly cizí předměty (okapy, balkon, trámy atp) a kamera nebyla přiklopena moc ke stěně. Vytvoříte si pak ve scéně tzv. "přepálená místa". Tato místa budou intenzivně osvětlena IR přísvitem a ostatní části záběru ztmavnou díky snaze závěrky kompenzovat takto extrémní rozdíly ve scéně. Díky tomu může být obraz nekvalitní a zrnitý. Do určité míry si s tímto fenoménem dokáže poradit funkce WDR, ale pokud je rozdíl velký, je jediným řešením změna pozice a nasměrování kamery.

Na obrázku níže uvádíme chybně umístěnou kameru, kde blízká stěna a trám vytváří "přepálená místa" a výše popsaný efekt snížení vzdálenosti IR dosvitu. Řešením je v tomto případě odklonění kamery od stěny a podbití.