Powered by Smartsupp

Obraz z kamery jde pouze ve dne

Možné příčiny:

  1. napájecí zdroj je slabý pro napájení kamery (pokud máte na jeden zdroj napojeno více kamer, zkontrolujte, zda je zdroj dostatečně výkonný pro napájení celé soustavy)
  2. v napájecím vedení je přechodový odpor (zkontrolovat konektory a všechny spoje)
  3. napájecí kabely mají malý průřez, nebo jsou příliš dlouhé ( odpor vodiče lze spočítat ohmovým zákonem)
  4. napájecí zdroj může být dlouhodobým přetěžováním (dlouhodobý chod nad jmenovitý výkon) slabí a již nedokáže soustavu dostatečně napájet (i v případech kdy při měření na prázdno ukazuje 12V)

Řešení:

  1. vyměňte napájecí zdroj za jiný se správným výkonem s přihlédnutím k počtu kamer, průřezu a délce napájecích vodičů v napájecí soustavě
  2. zapojte pouze jednu kameru ke zdroji a otestujte, zda přes noc funguje
  3. zkontrolujte celou napájecí soustavu kamerového systému