Powered by Smartsupp

Po připojení rekordéru k monitoru vidím jen startovací logo

Příčina

Jako každé jiné zařízení s grafitickým výstupem, tak i rekordéry mají grafické rozhraní, které je možné nastavit v několika rozlišeních. V menu rekordéru je tedy nastaveno rozlišení, které váš monitor/TV neumí zobrazit, proto je nutné zjistit hodnotu nativního rozlišení monitoru/TV a tu nastavit v menu zařízení, pak obraz dokáže zobrazit.

Řešení

  1. Připojte rekordér k jinému monitoru/TV, které bude umět aktuálně nastavené rozlišení zobrazit a pomocí nastavení v menu jej změňte na hodnotu, kterou původní monitor/tv bude umět.
  2. Přejděte do webového konfiguračního rozhraní zařízení a změňte rozlišení pomocí něj.