Powered by Smartsupp

Pravidelná údržba přenosových tras

Pokud je kamerový systém a přenosové trasy montován v souladu se všemi doporučenými postupy, nepotřebují přenosové trasy pravidelnou údržbu. I přes to doporučujeme minimálně jednou ročně:

  1. Zkontrolovat celistvost a neporušenost vedení.
  2. Zkontrolovat všechny spoje a v případě oxidace očistit, případně použít speciální prostředky ( např. Kontaktol).
  3. Zkontrolujte, zda do instalačních krabic a kabelových boxů neproniká a nekondenzuje vlhkost.