Powered by Smartsupp

Přestalo fungovat vzdálené on-line sledování kamerového systému

Pro přenos obrazu z vašeho kamerového systému do počítače, nebo mobilu využíváte internetového přepojení. Pokud dojde k výpadku postupujte dle následujícího postupu:

  • Zkontrolujte internetové připojení na místě, kde je kamerový systém namontován.
  • Zkontrolujte internetové připojení ve svém zařízení (PC a mobilu).
  • Zkuste se na monitoru připojenému ke kamerovému systému přesvědčit, zda je systém v chodu a nedošlo například k výpadku napájení rekordéru/kamer.
  • Připojte se na kamerový systém v lokální síti pomocí IP adresy a webového prohlížeče (pomocí stejné sítě jako je instalován kamerový systém) a ujistěte se, zda komunikace funguje.
  • Připojujete-li se do kamerového sytému výhradně pomocí P2P (unikátního kódu zařízení), může dojít k aktualizacím na P2P serveru a ten může zapříčinit dočasné výpadky. Zkuste připojení za několik hodin.