Powered by Smartsupp

Ruchy obrazu AHD kamerových systémů

Nesprávné spojení kabelových rozvodů a konektorů

BNC konektory nejsou řádně připevněny dle videonávodu nebo někde vzniká přechodový odpor. Ujistěte se, že jsou konektory řádně spojeny s vodiči a překontrolujte stávající trasy.

Zásuvka není řádně uzemněna

Celý systém musí být připojen na stejné fázi elektrického rozvodu. Pokud jsou kamery například napájeny z jiného zdroje než záznamové zařízení, může dojít k zapojení na jinou fázi, což může být příčinou rušení a zároveň potenciálním nebezpečným v případě statického přepětí, které může kamerový systém spálit.

Základním předpokladem pro stabilní a kvalitní obraz je dobré uzemnění všech napájených prvků systému. Tato podmínka nemusí být splněna, pokud je systém napájen ze starých el. rozvodů, které neodpovídají současným normám. Pro vyloučení závady zařízení v takovém případě doporučujeme kamerový systém otestovat na jiném elektrickém rozvodu (budově).

Problémy s kabeláží

Jak bylo již řečeno výše, tak prakticky všechny problémy s obrazem jsou způsobeny kabelovými trasami. V této souvislosti je nutné brát na zřetel nejčastější příčiny:

  1. Kabeláž není kvalitní a neodpovídá požadovanému standartu RG59.
  2. Hlodavci a jiní škůdci kabeláž poškodili.
  3. Do kabeláže a konektorů prosakuje voda v důsledku nekvalitní instalace.
  4. Vedení má souběhy s rozvody napětí, nebo jiným zdrojem elektromagnetického vlnění, což může způsobovat různobarevné řádky, pruhy a duchy - tzv. interference.
  5. V uzemnění rozvodů vysokého napětí mohou být bludné proudy od ostatních zařízení (zářivky, lednice), které mohou způsobit rušení.

Řešení

Vyřešit problém s výše uvedenými ruchy v obraze je většinou velice složité, protože jejich drtivou většinu způsobují vnější vlivy, které se vyskytují jen například na jednom místě, jedné kameře (kanálu).  Pokud se u vás problémy projeví, nezbývá nic jiného než hledat příčinu a experimentovat s výměnou kabeláže, kamer a jejich umístěním.