Powered by Smartsupp

Zabezpečení streamu z kamerových systému PATRONUM

Co je P2P komunikace?

P2P, nebo peer-to-peer, je model sítě, kde každý bod (nebo "peer") může komunikovat přímo s každým jiným bodem. To znamená, že data mohou být přenášena přímo mezi zařízeními, aniž by bylo nutné procházet centrální server. Bezpečnostní kamery PATRONUM využívají tento model pro přenos datových streamů, což umožňuje efektivní a rychlou komunikaci.

Jak funguje šifrování SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) je standardní technologie pro zabezpečení internetového spojení a chrání jakékoliv citlivé data, které jsou přenášeny mezi dvěma systémy, čímž zabrání, aby je třetí strany četly. SSL toho dosahuje pomocí šifrování dat, která jsou přenášena mezi uživatelem a serverem (nebo serverem a serverem).

Co je 802.1x a MD5 LEAP?

802.1x je standard pro síťové připojení, který poskytuje autentizaci na úrovni portu. MD5 LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) je typ autentizace, který využívá hashovací algoritmus MD5 pro vytvoření "otisku prstu" dat, což zvyšuje zabezpečení při autentizaci uživatelů v síti.

Jak je tato technologie aplikována na kamerový systémy PATRONUM?

Bezpečnostní kamery PATRONUM kombinují všechny tyto technologie, aby vytvořily silný systém zabezpečení. V kombinaci tyto technologie poskytují robustní zabezpečení pro streamy z kamerových systémů PATRONUM, chrání data během přenosu a zabraňují neoprávněným osobám v přístupu k streamům.

Bezpečnostní kamery PATRONUM nejenže poskytují vysokou úroveň zabezpečení pro své uživatele, ale také se zavazují k dodržování požadavků na ochranu osobních údajů stanovených v GDPR (General Data Protection Regulation) Evropské unie.

Soulad s GDPR

  1. Omezení údajů: Kamery PATRONUM shromažďují pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služby, v souladu s principem minimalizace dat GDPR.
  2. Transparentnost:  PATRONUM poskytuje jasné a přehledné informace o tom, jaké údaje shromažďuje, jak je zpracovává a jak je uchovává, což je klíčový aspekt GDPR.
  3. Zabezpečení údajů: Jak bylo zmíněno výše, PATRONUM používá špičkové technologie, včetně P2P komunikace, šifrování SSL a protokolu 802.1x (MD5 LEAP), k zabezpečení dat a ochraně proti neoprávněnému přístupu a úniku dat.
  4. Oznámení o porušení údajů: V případě porušení bezpečnosti údajů se PATRONUM zavázal k rychlému oznámení příslušných orgánů a dotčených jednotlivců, jak je požadováno GDPR.

Pamatujte, že i když kamery PATRONUM poskytují technologii a nástroje pro soulad s GDPR, je také na organizacích a jednotlivcích, kteří tyto kamery používají, aby zajistili, že jejich použití je v souladu s předpisy. To zahrnuje například zajištění, že je splněn požadavek na informovaný souhlas před instalací kamer na místech, kde je to požadováno.