Aplikace

PATRONUM je slovo latinského původu a jeho význam zcela vystihuje naše cíle a hodnoty.

Aplikace IP Search tool vám umožní snadné nalezení a modifikaci síťových parametrů zařízení v sítí. Umožňuje také snadné aktualizace FW zařízení prostřednictvím lokální počítačové sítě.
Aplikace pro vzdálený dohled pro poačítače s OS Windows a MAC. Pro rekordéry a IP kamery od 05/2019.
Aplikace pro vzdálený dohled pro počítače s OS Windows a MAC.
Aplikace pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních Android a iOS. Pro IP kamery a rekordéry po 05/2019.
Aplikace pro vzdálený dohled na mobilních zařízeních Android a iOS.