Jakou aplikaci vybrat

Vaše zařízení je svázáno s určitou aplikací pro zválený dohled po celou dobu jeho provozní doby a nelze jej měnit. Není tedy možné přejit na jinou aplikaci, než pro kterou bylo zařízení zkonstruováno. Proto se s vývojem nových zařízení stává, že nová řada produktů používá aplikace zcela nové a v takovém případě je nutné umět identifikovat, jaký druh aplikace můžete pro své zařízení použít.

Jak zjistím jakou aplikaci použít?

  1. Přejděte to konfiguračního menu zařízení a z možností vyberte Sít atp.
  2. Přejděte do záložky P2P.
  3. V levém horním rohu uvidíte logo aplikace, kterou je možné použít pro vaše zařízení pro vzdálený dohled na mobilních zařízení. Pro vzdálený dohled na PC a MAC můžete použít aplikace dle klíče níže:

FreeIP = aplikace VMS LITE
BitVIsion = aplikace iVMS320

JakouAplikaci