Co je a jak nastavím detekci pohybu

Detekce pohybu je pokročilá videoanalytická funkce, kterou mají všechny kamerové systémy PATRONUM. V tomto článku popisujeme její fungování a možnosti nastavení.

Co je detekce pohybu?

Detekce pohybu je speciální funkcí bezpečnostních kamer a rekordérů značky PATRONUM, která v reálném čase porovnává změny v obraze a na základě uživatelsky nastavených pravidel spouští a vypíná nahrávání záznamu, případě provádí další úkony.

detekce_popis

Jaké má použití detekce klady?

  • Díky této funkci lze ušetřit až 90% místa na úložišti a dosáhnout tak několikanásobné doby uchování záznamu než by tomu bylo při kontinuálním nahrávaní.
  • Vyhledávání požadovaného záznamu je výrazně jednodušší, protože lze zobrazit je detekční události a snadno je procházet.
  • Při zálohování není nutné zdlouhavé stahování několika desítek minut, ale stačí jen samotná událost, která má řádově několik desítek sekund.
  • V případě, že se budete chtít nechat informovat o detekční události, můžete tak učinit například emailem. 

Jaké může mít detekce zápory?

  • Je nutné si uvědomit, že systémy zatím nerozpoznají relevanci pohybu a pracují pouze s velikostí změny v obraze a pravidly, které si může uživatel nastavit (citlivost a oblast). V důsledku toho může docházet k "planým" poplachům. Což je v porovnání s úsporou místa na úložišti jen drobný nedostatek. Není však na místě si myslet, že kamerový systém dokáže nahradit EZS (alarm) a informovat uživatel bezchybně o detekci pohybu. Všechno je dáno umístěním kamery (interiér - minimální vnější vlivy a velmi nízká chybovost / exteriér - velké vnější vlivy a větší možnost chybovosti) a precizností nastavení pravidel pro spouštění detekce

Jak se nastavuje detekce?

Detekce pohybu se nastavuje u kamerových systémů PATRONUM vždy pro každou kameru/kanál zvlášť. Konfigurace se skládá z nastavení detekční oblasti, citlivosti a časového plánu pro jednotlivé dny a hodiny v týdnu.

detekční oblast - obraz kamery rozdělí síť několika desítek čtverců, z nichž si můžete vybrat ty, které mají být pro detekci citlivé a naopak

Detekce2_clanek

citlivost - citlivost určuje při jak velké změně v obraze bude docházet k aktivaci detekce pohybu. Většinou je možné nastavit rozmezí v 6 stupních
časový plán - každé zařízení má týdenní kalendář rozdělený na jednotlivé hodiny. Pro každou hodinu v týdnu můžete tedy nastavit jiný druh záznamu - detekce, kontinuální, bez nahrávání

Detekce1_clanek

Detekce pohybu u NVR rekordérů

Detekce u NVR rekordérů pro IP kamery pracuje trochu odlišně od detekce klasické na samotných IP kamerách a AHD systémech. U IP technologie je nutné detekci nastavit nejprve u IP kamer jednotlivě. Posléze povolit detekci na rekordéru. Signál od detekci pohybu totiž předávají kamery do rekordéru a ten pak spustí záznam. Je tedy u IP kamerového systému nutné mít nastavenu detekci pohybu také na kamerách jednotlivě.