Instalace AHD kamerového systému

Instalace AHD systému je velice snadná a není pro ni třeba žádné speciální nářadí a dovednosti, proto je AHD technologie velice oblíbená mezi laickou veřejností. Je také nástupcem všech analogových kamerových systémů a využívá stejných (vetšinou koaxiálních) rozvodů, takže pro náhradu starého analogového systém není nutné měnit kabeláž a rozvody.

Montáž a umístění kamer

Až do tohoto okamžiku probíhalo vše více méně virtuálně a i když už máte představu o umístění kamery, tak doporučujeme plánované umístění vždy vyzkoušet tzv. nanečisto. Zapojte záznamové zařízení a připojte monitor a kameru na delší kabel. Sežeňte někoho, kdo v plánovaném místě kameru podrží, případně ji bude schopni nastavit a nasměrovat tak, aby záběr vyhovoval. Pokud jste v tomto kroku na žebříku, dávejte na sebe pozor ;-)

Samotná montáž bezpečnostní kamery je vcelku jednoduchá záležitost. Kamera je většinou opatřena držákem s připravenými otvory a v balení jsou i hmoždinky a vruty pro montáž na zeď/strop. Kameru přiložíme na místo a obkreslíme na stěnu otvory v držáku. Vhodným vrtákem vyvrtáme otvor dle průměru hmoždinky a vložíme ji do otvoru zároveň se stěnou. Přiložíme kameru a přiloženými vruty přitáhneme ke stěně. Některé kamery mají vedený kabel středem držáku.

Držák BULLET bezpečnostní kamery

Buď tento kabel založíme do vyfrézovaného obloučku v okraji držáku a přitáhneme nebo kabely protáhneme skrz stěnu do místa, kde může dojit ke spojení konektorů. Pokud je zeď více široká než délka vodičů, které vychází z držáku, doporučujeme zakoupit kabelový box. Pokud provádíte instalaci venku a je zde riziko, že by se do spojů kabelů dostala voda a nečistoty. Ty mohou zapříčinit oxidaci spoje a ztrátu obrazu nebo zkrat, který by mohl poškodit napájecí zdroj nebo kameru.

Kabelový box

Kabelový box patronum

Pokud si děláte přípravu na kamery ještě před zateplením objektu, doporučujeme Montážní desku do zateplení.

Montáž a natažení kabeláže

Ať už jste si vybrali kabely hotové, které jsou již z výroby strojově opatřeny potřebnými konektory, nebo jste zvolili profesionálnější cestu multikabelu a sady konektorů, je vždy důležité navrhnout optimální trasu pro každou kameru. Doporučujeme se vyhnout delším (nad 100m) souběhům nebo křížení kabelů vysokého napětí, které mohou způsobit poruchy v obraze.

Stejně tak je důležité nechat si dostatečnou rezervu, pečlivě přidělat konektory a spoje řádně utěsnit proti vniku vlhkosti. Myslete také, zejména u starších objektů, na možnost poškození kabeláže hlodavci. Ideálním řešením pro spojení přívodního kabelu a kabelu od kamery jsou kabelové boxy, které nabízíme pro většinu modelů bezpečnostních kamer.

Připojení AHD kamery

Montáž konektorů na multikabel je velice snadná. Stačí malý plochý šroubováček, nůž a máte vyhráno. Přesný postup naleznete na videu níže.

Prodloužení vedení pro AHD/Analog kamerový systém

Vedení pro AHD kamerové systémy je vždy dobré realizovat v jednom nepřerušeném kuse. Pokud však nestane situace, kdy je nutné prodloužit vedení je k tomu zapotřebí několik komponent:

  • Spojka BNC - spojí BNC konektory pro videosignál
  • Multikabel set konektorů - obsahuje vše potřebné pro vyrobení prodlužovacího kabelu (napájení je prodlouženo spojením napájecích konektorů).

Hotové kabely prodlužovat nedoporučujeme. Průřez vodičů není na prodlužování dostatečný a může znamenat, že kamera nebude pracovat správně.

Alternativní vedení signálu pomocí "Twistových převodníků" (balunu)

Pokud nechcete, nebo nemůžete (například z důvodu místa) používat kabely na koaxiální bázi, je zde řešení v podobě kombinace UTP/FTP kabelů s UTP převodníky.

Druhy převodníku:

  • S napájením - převodník je většinou uzpůsoben pro konektor RJ45 a po jednom UTP kabelu můžete přenášet obrazový signál a zároveň kameru napájet.

Venkovní twistový převodník balun

  • Bez napájení - převodník přenáší pouze obrazový signál po jednom páru drátků z UTP kabelu. Je tedy možné po jednom UTP kabelu přenášet signál až ze 4 kamer najednou do vzdálenosti cca 200m.

Vnitřní AHD>UTP převodník

Umístění a zapojení XVR záznamového zařízení

Záznamové zařízení je třeba uchovat v čisté a suché místnosti, kde teploty nepřekročí stanovenou mez dle manuálu k zařízení (obvykle +5-45C). Rekordér může být umístěn jak horizontálně, tak vertikálně, ale nesmí dojít k ucpání otvorů, které přivádí studený vzduch pro chlazení pevného disku a elektroniky. Vhodným místem může být skříňka, kde může cirkulovat vzduch nebo zařízení umístěte volně do prostoru. Při volbě místa berte na vědomí, že zařízení je možné ovládat myší při současném sledování přepojeného monitoru/televizoru. Nedoporučujeme proto hlavní monitor umístit například do jiné místnosti než je rekordér, jelikož budete jen velice těžko ovládat funkce bez vizuální kontroly. Pokud však chcete z určitých důvodů rekordér umístit jinam, můžete jej konfigurovat také přes webové rozhraní pomocí počítače.

Záznamové zařízení PATRONUM

V balení u záznamového zařízení je napájecí zdroj. Zdroj zapojte do zásuvky a konektor zasuňte do rekordéru. Zařízení by mělo začít bootovat (některé modely potřebují na zadní straně přepnout centrální vypínač nebo na čelní straně zmáčknout tlačítko Power). Do zařízení připojíme BNC konektory, které přivádí videosignál od kamer. Zařízení je vybaveno více vstupy. Každý vstup má své číslo. Toto číslo posléze prezentuje pozici, na které se bude kamera nacházet na obraze při zapnutí quad módu (obrazovka je rozdělena do čtverců, z nichž každý zobrazuje jednu bezpečnostní kameru). Na obrazovce by se měly postupně ukazovat jednotlivé obrazy.

Záznamové zařízení s příslušenstvím

Instalace pevného disku do rekordéru

Všechna záznamová zařízení dokáží pracovat i bez pevného disku. Můžete sledovat obraz živě na monitorech a TV a také po LAN a internetu. Pokud jej však do zařízení vložíte a připojíte, vznikne úložný prostor pro ukládání záznamu.

Připojení rekordéru k televizoru/monitoru

Před prvním spuštěním všech záznamových zařízení je pohodlné pro konfiguraci propojení s televizorem nebo s monitorem. Většina dnes nabízených záznamových zařízení je vybavena hned několika typy konektorů pro připojení zobrazovacího zařízení. Většinou to bývá CVBS (již se u zařízení téměř nevyskytuje) výstup pro připojení televizoru se vstupem pro analogový PAL signál (většinou u televizorů realizovaný CINCH konektorem a u DVR BNC konektorem, proto doporučujeme redukci), dále pak VGA výstupem pro monitory a ploché televizory a HDMI výstupem pro přenos obrazu ve 4K.

Schéma zapojení kamerového systému

Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov, proto uvádíme orientačním schématem zapojení analogového kamerového systému.

Zapojení pomocí u kombinovaného Multikabelu

Multikabel + sada konektorů je nejjednodušší a nejlevnější způsob jak přenášet signál z AHD kamery do rekordéru a zároveň ji napájet.

Schéma zapojení AHD kamerového systému