Nízká vzdálenost IR dosvitu bezpečnostní kamery

Intenzita dosvitu bezpečnostních kamer vybavených IR přísvitem je vždy uvedena v metrech v popisku a  parametrech kamery. Vzdálenost se však může měnit jednak s podmínkami, které ve snímané scéně nastávají, ale také výběrem nevhodného místa pro instalaci nebo chybným nasměrováním kamery.

Při výběru místa pro kameru je důležité volit tak, aby do záběru nezasahovaly cizí předměty (okapy, balkon, trámy atp) a kamera nebyla přiklopena moc ke stěně. Vytvoříte si pak ve scéně tzv. "přepálená místa". Tato místa budou intenzivně osvětlena IR přísvitem a ostatní části záběru ztmavnou díky snaze závěrky kompenzovat takto extrémní rozdíly ve scéně. Díky tomu může být obraz nekvalitní a zrnitý. Do určité míry si s tímto fenoménem dokáže poradit funkce WDR, ale pokud je rozdíl velký, je jediným řešením změna pozice a nasměrování kamery.

Na obrázku níže uvádíme chybně umístěnou kameru, kde blízká stěna a trám vytváří "přepálená místa" a výše popsaný efekt snížení vzdálenosti IR dosvitu. Řešením je v tomto případě odklonění kamery od stěny a podbití.