Obraz z kamery jde pouze ve dne

Bezpečnostní kamery jsou vybaveny infračerveným přísvitem, který se automaticky spouští se soumrakem, respektive pokud hladina okolního osvětlení poklesne obvykle pod 10LUX. Přísvit vyžaduje průměrně 10x větší příkon, než samotná kamera přes den. Tyto zvýšené nároky mohou zapříčinit pokles napětí v soustavě a vypnutí kamery přes noc.

Možné příčiny:

  1. napájecí zdroj je slabý pro napájení kamery (pokud máte na jeden zdroj napojeno více kamer, zkontrolujte, zda je zdroj dostatečně výkonný pro napájení celé soustavy)
  2. v napájecím vedení je přechodový odpor (zkontrolovat konektory a všechny spoje)
  3. napájecí kabely mají malý průřez, nebo jsou příliš dlouhé ( odpor vodiče lze spočítat ohmovým zákonem)
  4. napájecí zdroj může být dlouhodobým přetěžováním (dlouhodobý chod nad jmenovitý výkon) slabí a již nedokáže soustavu dostatečně napájet (i v případech kdy při měření na prázdno ukazuje 12V)

Řešení:

  1. vyměňte napájecí zdroj za jiný se správným výkonem s přihlédnutím k počtu kamer, průřezu a délce napájecích vodičů v napájecí soustavě
  2. zapojte pouze jednu kameru ke zdroji a otestujte, zda přes noc funguje
  3. zkontrolujte celou napájecí soustavu kamerového systému