Poškození systému přepětím nebo indukcí

Přepětí a indukce jsou dva termíny, se kterými se můžete v případě provozu kamerového systému setkat. Jsou spojeny nejčastěji s výpadkem proudu, bouřkou a jinými atmosférickými vlivy, které mohou v případě života kamerového systému nastat.

Kdy obvykle vznikají:

  • při bouřce
  • při výpadku proudu

Co znamenají pro kamerový systém nebo jeho části:

Všechny výše uvedené jevy mohou znamenat částečné nebo úplné poškození komponent. V krajích případech celého kamerového systému. Jedná se o poškození způsobené vnějšími vlivy, kterou jsou obvykle vymezeny mimo záruku.

Jak se jim bránit:

Kamerový systém a všechny jeho komponenty by měly být řádně uzemněny, ideálně na stejné fázi. Kamerový systém by měl být opatřen záložním zdrojem, případně přepěťovou ochranou. Ani jedno ze jmenovaných zařízení však nedokáží ochránit kamerový systém na 100%, proto doporučujeme zahrnout kamerový systém do pojištění nemovitosti.