Přenos signálu

PATRONUM je slovo latinského původu a jeho význam zcela vystihuje naše cíle a hodnoty.