Provoz a údržba kamerového systému

Aktualizace FIRMWARE zařízení

Každé zařízení obsahuje operační systém, který je nutné občas aktualizovat z důvodu opravy případnýc...

Pravidelná údržba záznamových zařízení

Záznamové zařízení nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, jen je nutné dbát na níže uvedené body, aby...

Pravidelná údržba přenosových tras

Pokud je kamerový systém a přenosové trasy montován v souladu se všemi doporučenými postupy, nepot...

Pravidelná údržba bezpečnostních kamer

Bezpečnostní kamery značky PATRONUM jsou přizpůsobeny pro montáž do venkovním prostředí, proto je je...

Obecné informace o provozu kamerového systému (GDPR)

Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je možno použít zásadně v p...