Aktualizace FIRMWARE zařízení

Chcete-li získat nejnovější funkce, vylepšení a opravy chyb, musíte firmware (FW) v zařízení pravidelně aktualizovat, abyste zajistili optimální výkon a úroveň bezpečnosti (ideálně 1x ročně).

Jak zjistím verzi FW v zařízení?

Ať se jedná o IP kameru nebo rekordér, verzi firmware zjistíte pomocí menu ( případně webového rozhraní) v sekci Údržba>Systém a záložka Informace o verzi.

Kde naleznu FW ke svému zařízení?

 1. Najděte si na štítku svého produktu jeho označení, většinou vypadá takto: NK-xxxxx
 2. Zadejte toto označení do pole pro vyhledávání na eshopu www.nejkam.cz
 3. Z výsledků vyberte váš produktu a kliknutím přejděte na produktovou stránku.
 4. Pod obrázky najděte záložku "Ke stažení".
 5. Stáhněte aktualizační soubor a postupujte dle přiloženého návodu v souboru.

U některých zařízení distribuujeme FW z bezpečnostních důvodů pouze na základě emailové žádosti. V případě, kdy se nepodařilo najít aktualizaci na webu, nebo stránku vašeho produktu, kontaktujte technickou podporu na emailu podpora@patronum.eu a uveďte přesné modelové označení zařízení a současnou verzi FW zařízení.

Kdy je potřeba zařízení aktualizovat?

K aktualizaci zařízení přistupujte v případě, že FW je zastaralý nebo se zařízení chová nestandardně. Vždy před samotnou aktualizací konzultujte s našimi techniky.

Upozornění:

 • Ujistěte se, že máte správný aktualizační soubor odpovídající vašemu modelu zařízení!
 • Aktualizace je zásadní krok do operačního systému zařízení, proto by jej měl provádět profesionál!
 • Nedodržení postupů v tomto návodu může znamenat neopravitelné zničení vašeho zařízení!
 • Nevypínejte ani neodpojujte USB disk, dokud není aktualizace dokončena!
 • Nevypínejte zařízení během aktualizace a zamezte výpadkům napájení!
 • Jakékoliv poškození způsobené nedodržením postupu nebo chybnou aktualizací znamená ztrátu záruky!
 • Některé aktualizace mohou znamenat reset zařízení do továrního nastavení, proto doporučujeme udělat zálohu nastavení, případně opsat parametry nastavení síťového připojení.

Postup aktualizace pomocí USB (XDVR a NVR rekordéry):

 1. Aktualizační soubor pro dané zařízení s příponou bin a zkopírujte jej na prázdný USB disk (FAT32).
 2. Disk vyjměte z PC a vložte do USB portu záznamového zařízení.
 3. Přejděte na odpovídající aktualizační obrazovku v menu zařízení.
 4. Mělo by dojít k automatickému načtení USB disku a aktualizačního souboru na něm.
 5. Klikněte na tlačítko „Aktualizace“ spustíte aktualizaci.
 6. O jejím proběhů bude informovat stavový ukazatel na obrazovce.
 7. Samotná aktualizace trvá od 30s do 3min.
 8. O úspěšném dokončení budete informování větou „Aktualizace proběhla v pořádku“.
 9. Zařízení se automaticky restartuje. Tímto krokem je aktualizace dokončena.

Postup aktualizace pomocí LAN (XDVR a NVR rekordéry, IP kamery):

Aktualizace zařízení prostřednictvím počítačové sítě LAN je nejlepší provádět pomocí aplikace Search TOOL.