Pravidelná údržba záznamových zařízení

Záznamové zařízení nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu, jen je nutné dbát na níže uvedené body, aby zařízení fungovalo dlouhodobě a spolehlivě.

  1. Pravidelně kontrolujte všechny funkce zařízení a pevného disku (LIVE sledování a záznam).
  2. Nezakrývejte zařízení a speciálně jeho větrací otvory žádnými předměty. Nic na zařízení nepokládejte, aby byl zajištěn dostatečný odvod tepla.
  3. Otírejte dle potřeby prach z šasi zařízení.
  4. Jednou za 2 roky demontujte kryt a proudem vzduchu odfoukněte usazený prach na základní desce.
  5. Aktualizujte FW v zařízení, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a stabilita.