Vzdálené ovládání (internet)

PATRONUM je slovo latinského původu a jeho význam zcela vystihuje naše cíle a hodnoty.

Sledování kamerového systému PATRONUM po internetu je základním požadavkem, nastavte si podle návodu i ten svůj.